PROJECTS | INSURANCE | FINANCE | REAL ESTATE | CONSULTING


+421 902 690 690
info@agroporadca.sk

Client zone

Greening manažér

Greening manažér je pomôcka poľnohospodára na stanovenie plnenia podmienok pre poskytnutie platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie (tzv. greening).

Dosadením výmer do príslušných kolóniek jednotlivých druhov plodín / kultúr / krajinných prvkov automaticky prebehne výpočet plnenia podmienky diverzifikácie plodín (u poľnohospodárov s výmerou nad 10 ha ornej pôdy) a oblastí ekologického záujmu (u poľnohospodárov s výmerou nad 15 ha ornej pôdy), prípadne stanovenie, či sa na žiadateľa vzťahuje jedna z výnimiek.

V prípade neplnenia niektorej z podmienok je možné použiť greening manažér na nastavenie vyhovujúceho osevného postupu.

GREENING MANAŽÉR

Pripravuje sa vo forme webovej aplikácie. Výpočet pre členov portálu agroporadca.sk vykonáme na požiadanie.©2016 APROCON BUSINESS GROUP, website created by: jakub D.