PROJECTS | INSURANCE | FINANCE | REAL ESTATE | CONSULTING


+421 902 690 690
info@agroporadca.sk

Client zone

Kalendár termínov

Pravidelne aktualizované termíny stanovené nariadeniami vlády SR a usmerneniami MPRV SR pre oblasť priamych platieb, ako aj platieb a projektov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Termíny sa vzťahujú najmä na povinnosti žiadateľov voči PPA, prípadne iným štátnym inštitúciám, ktoré sa podieľajú na implementácii spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Krížové plnenie
Neprojektové opatrenia PRV
Oddelené priame platby
Projektové opatrenia PRV
Viazané priame platby©2016 APROCON BUSINESS GROUP, website created by: jakub D.