PROJECTS | INSURANCE | FINANCE | REAL ESTATE | CONSULTING


+421 902 690 690
info@agroporadca.sk

Client zone

Kalkulačka podpôr

Kalkulačka podpôr je pomôcka, ktorá umožní poľnohospodárom vypočítať si možnú výšku dotácií (na základe aktuálne známych sadzieb) na všetky druhy podpôr. V prípade ak nie sú sadzby na daný rok ešte známe, výška podpory sa vypočíta zo sadzieb za predchádzajúci rok. Zohľadňuje degresivitu priamych platieb, ako aj degresivitu podľa veľkosti výmery ornej pôdy a TTP v rámci platby na znevýhodnené oblasti (ANC).

Prepočet platieb

Pripravuje sa vo forme webovej aplikácie. Výpočet pre členov portálu agroporadca.sk vykonáme na požiadanie.

ANC

Pripravuje sa vo forme webovej aplikácie. Výpočet pre členov portálu agroporadca.sk vykonáme na požiadanie.©2016 APROCON BUSINESS GROUP, website created by: jakub D.